متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

شکواییه آقای پوریان از مبل نوروزی

اینجانب اسماعیل پوریان یک عدد کاناپه تخت خواب شو ۳ نفره به آقای نوروزی به آدرس خ امام رضا ابتدای شهدا شرقی قبل از گز نفیس جهت تعمیر به ایشان ارجاع داده شد که مبلغ ۴ میلیون تومن به بنده اعلام شد بنده  قیمت گرفتم به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ کهچند ساعت بعد به ایشان اعلام کردم […]