متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

سرکار خانم نظری پور

مسئول دفتر و امور اجرایی

جناب آقای رمضان تاش

مسئول حسابداری

سرکار خانم تقوی

مسئول پیگیری بازرسی و ابلاغ و امور پروانه کسب

سرکار خانم رنجبر

مسئول پیگیری شکایات و حل اختلافات

جناب آقای ناظم

مسئول اجرائیات شکایات