ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    ارباب رجوع گرامی این سامانه به جهت تسهیل خدمت رسانی به شما و با هدف کاهش مراجعات حضوری و هزینه های اداری طراحی و ایجاد شده ، لطفا قبل از ایجاد درخواست قوانین مربوطه را مطالعه کنید و همیشه قبل از آغاز درخواست از تکمیل بودن مدارک خود اطمینان حاصل نمایید. در نظر داشته باشید، چنانچه در همیشه در مرحله دوم درخواست شما توسط کارشناس بررسی میشود و در صورتی که درخواست شما قابل رسیدگی باشد از شما خواسته میشود درخواست خود را مجددا و طبق فرمت خواسته شده به همراه مدارک و مستندات مربوطه، شامل فاکتور ، نامه های اداری و سایر مستندات قانونی جهت بررسی بیشتر ارسال نمایید. بنابراین چنانچه در مدارک شما نقصی وجود دارد، ابتدا مدارک را تهیه و پس از اطمینان از تکمیل بودن مدارک ، اقدام به آغاز مراحل ثبت و پیگیری درخواست خود نمایید. رعایت موارد ذکر شده برای رد نشدن درخواست شما و پیگری سریع درخواست شما ضروری است