مراحل جواب اخطاریه  ونامه فک پلمپ واحد صنفی

مراحل جواب اخطاریه  ونامه فک پلمپ واحد صنفی
آبان 24, 1396
1464 بازدید

مراحل جواب اخطاریه  ونامه فک پلمپ واحد صنفی ماده 27 قانون نظام صنفی 1)فرم درخواست فک پلمپ 2) مراحل تشکیل پرونده صنفی 3) ارائه گواهی تشکیل پرونده مالیاتی 4)تعطیلی واحد صنفی به مدت حداقل یک هفته و عدم هرگونه شکایت 5)تعهد نامه 15روزه  مبنی بر پیگیری پرونده و ارائه مدارک صدور 6)عدم بدهی حق عضویت […]

مراحل جواب اخطاریه  ونامه فک پلمپ واحد صنفی ماده 27 قانون نظام صنفی

1)فرم درخواست فک پلمپ

2) مراحل تشکیل پرونده صنفی

3) ارائه گواهی تشکیل پرونده مالیاتی

4)تعطیلی واحد صنفی به مدت حداقل یک هفته و عدم هرگونه شکایت

5)تعهد نامه 15روزه  مبنی بر پیگیری پرونده و ارائه مدارک صدور

6)عدم بدهی حق عضویت معوقه

7)صدور نامه فک یا عدم پلمپ واحد صنفی (مرحله آخر)

با احترام-هیئت مدیره

اتحادیه صنایع مبل