متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

با سلام؛

درخواست کننده گرامی لطفا پس از مطالعه و بررسی متن زیر با کپی کردن و تکمیل کردن آن ، نسبت به ثبت مجدد درخواست خود بر اساس متن زیر اقدام فرمایید ، ضمنا توجه داشته باشید جهت رسیدگی به شکایات خرید مبلمان ، پیوست کردن فاکتور خرید به درخواست الزامی است.

فرم شکوائیه (فرم۱)

——————————————————————————————–

مشخصات شاکی|خواهان :

نام : ………………. نام خانوادگی : …………………. نام پدر : ……………………کدملی……………………..تاریخ تولد:   /   / شماره منزل:……………………شماره همراه:…………………………..نشانی منزل:…………………………………………………………………………………..

مشخصات متشاکی /خوانده:

نام و نام خانوادگی:…………………………………نام واحد صنفی:………………………شماره ثابت:………………………………شماره همراه :……………………………نشانی دقیق:……………………………………………………………………………..

خلاصه موضوع:

خلاصه موضوع خواسته و مبلغ آن:……………………………….

شرح شکوائیه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….