متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

با سلام؛

آقای ….. توجه به خواسته مطروحه از آقای …… متصدی مبل دعوت می گردد مورخ …./…./…. راس ساعت….:…..همراه با اصل وکپی فاکتور خرید و کارت ملی جهت رسیدگی به اتحادیه مبل (بدون همراه)مراجعه فرمائید. تذکر:در صورت هرگونه توافق قبل از جلسه رسیدگی به اتحادیه اعلام فرمائید.اتحادیه مبل اصفهان