ارجاع به کارشناس

خرداد 24, 1401
27 بازدید

شاکی گرامی ، پرونده شما جهت بررسی به کارشناس آقای     با شماره همراه        ارجاع شد. لطفا حداکثر تا 24 ساعت آینده جهت انجام کارشناسی با ایشان تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت ، پرونده شما امکان رسیدگی نخواهد داشت.

شاکی گرامی ، پرونده شما جهت بررسی به کارشناس آقای     با شماره همراه        ارجاع شد. لطفا حداکثر تا 24 ساعت آینده جهت انجام کارشناسی با ایشان تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت ، پرونده شما امکان رسیدگی نخواهد داشت.