متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

شاکی گرامی ، پرونده شما جهت بررسی به کارشناس آقای     با شماره همراه        ارجاع شد. لطفا حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده جهت انجام کارشناسی با ایشان تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت ، پرونده شما امکان رسیدگی نخواهد داشت.