ارجاع به کارشناس

بهمن 21, 1400
3 بازدید

با سلام؛ شاکی گرامی ، پرونده شما جهت بررسی به کارشناس آقای ………………….. با شماره همراه ……………………. ارجاع شد. لطفا حداکثر تا 24 ساعت آینده جهت انجام کارشناسی با ایشان تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت ، پرونده شما امکان رسیدگی نخواهد داشت.

با سلام؛

شاکی گرامی ، پرونده شما جهت بررسی به کارشناس آقای ………………….. با شماره همراه ……………………. ارجاع شد. لطفا حداکثر تا 24 ساعت آینده جهت انجام کارشناسی با ایشان تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت ، پرونده شما امکان رسیدگی نخواهد داشت.