جلسه هم اندیشی اعضا هئیت مدیره اتحادیه مبل اصفهان با شهرداری منطقه ۱۱ و امام جمعه غرب اصفهان

جلسه هم اندیشی اعضا هئیت مدیره اتحادیه مبل اصفهان با شهرداری منطقه ۱۱ و امام جمعه غرب اصفهان
دی 20, 1401
44 بازدید

جلسه هم اندیشی اعضا هئیت مدیره اتحادیه مبل اصفهان با مدیریت شهرداری منطقه ۱۱وامام جمعه غرب اصفهان پیرامون مسائل و مشکلات اصناف زیر مجموعه اتحادیه و چگونگی تعامل وهمکاری به منظور رونق بازار کسب وکار که دراین خصوص راهکارهایی نیز ارائه گردید. اتحادیه صنایع مبل اصفهان

جلسه هم اندیشی اعضا هئیت مدیره اتحادیه مبل اصفهان با مدیریت شهرداری منطقه ۱۱وامام جمعه غرب اصفهان پیرامون مسائل و مشکلات اصناف زیر مجموعه اتحادیه و چگونگی تعامل وهمکاری به منظور رونق بازار کسب وکار که دراین خصوص راهکارهایی نیز ارائه گردید.

اتحادیه صنایع مبل اصفهان