مسئول شکایات به شما یک تیکت ارجاع داد #8465: “جنس تحویلی دارای عیب ونقص میباشدو وعده خلافی در تحویل کالا”

آبان 9, 1401
3 بازدید