ثبت آنلاین شکایت

ابتدا فرم زیر را با دقت تکمیل و سپس بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید :
  • مشخصات شاکی یا خواهان

  • مشخصات متشاکی یا خوانده

  • شرح شکوائیه

پس از تکمیل فرم از طریق سامانه چت آنلاین به اپراتور اطلاع دهید تا در اسرع وقت درخواست شما بررسی گردد.

آموزش استفاده از سامانه چت آنلاین :

۱ روی دایره نارنجی رنگ گوشه سمت راست مرورگر خود کلیک کنید

۲ اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید و ارسال کنید

۳ در صورت آنلاین بودن اپراتور شما را از دریافت پیام آگاه میسازد

۴ در صورت آنلاین نبودن اپراتور پیام شما در صندوق دریافت ایشان میماند و در اولین فرصت بررسی خواهد کرد

Close